ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
CP-Meiji donates computers – Learning Center Robotics and Coding 5 schools in Saraburi province
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

Mr. Thosaphol Sinyabutr, Nong Khae District Sheriff, Saraburi Province, along with Mr. Chalinee Poonlapmongkol and Mr. Settharat Leelaruchi, Assistant Director of CP-Meiji, delivered the Robotics and Coding Learning Center and 49 computers to 5 schools in Saraburi Province under the project “Education Development with Technology”. The schools included Wat Khon Cha Ngok School, Wat Nong Khrok School, Wat Ratcharoen School, Ban Nong Phak Bung School, and Wat Nong Sadao School to encourage students to develop themselves using technology appropriately, along with Active Learning STEM with robotics and computer programming. The program will enhance the skills of the 21st century in line with the Thailand 4.0 guideline, further developing local and national development.

ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

เครดิตบทความและรูปภาพจาก PR CPF: (https://www.wearecp.com/cpmeiji-21022023/)