ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

“ซีพี-เมจิ” มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

คุณทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค จ.สระบุรี พร้อมด้วย คุณชาลินี พูนลาภมงคล และ คุณเศรษฐรัชต์ ลีลารุจิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซีพี-เมจิ ส่งมอบศูนย์เรียนรู้ Robotics and Coding และ คอมพิวเตอร์ 49 เครื่อง ให้กับ 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี” ได้แก่ รร.วัดขอนชะโงก รร.วัดหนองครก รร.วัดราษฎร์เจริญ รร.บ้านหนองผักบุ้ง และ รร.วัดหนองสะเดา เพื่อการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ Active Learning STEM ด้วยหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับแนวทาง Thailand 4.0 ต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป

ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพจาก PR CPF: