CP for Good Deeds Stories
CP for Good Deeds Stories

ซีพีร้อยเรียงความดี

ซีพีร้อยเรียงความดี เป็นแคมเปญจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการผนึกกำลังสร้างสรรค์ความดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในวาระครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่พวกเรายึดมั่นค่านิยม 6 ประการ คือ

  1. หลัก 3 ประโยชน์
  2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
  3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
  6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

6 ค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คน ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันทำความดี และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการขยายและส่งต่อความดีให้ขยายวงความดีออกไปเรื่อยๆ

ซีพีร้อยเรียงความดี โลโก้แฝง DNA ซีพีและความหมายดีๆ

ทำความรู้จักโลโก้ ‘ซีพีร้อยเรียงความดี’ แฝง DNA ซีพีและความหมายดีๆ กับคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ ประธานคณะทำงานซีพี 100 ปี

ความหมายโลโก้ ซีพีร้อยเรียงความดี | CP for Good Deeds Logo meaning
ความหมายโลโก้ ซีพีร้อยเรียงความดี | CP for Good Deeds Logo meaning

ส่วนประกอบ และที่มาความหมายโลโก้ ซีพีร้อยเรียงความดี

ที่มาและความหมายของโลโก้ ซีพีร้อยเรียงความดี จะประกอบด้วยสองส่วน คือ

ส่วนแรก เครื่องหมายอินฟินิตี้ ซึ่งเราเรียกว่าสีทองอันนันต์ มีความหมายว่า เป็นสีทองที่มีคุณค่า มีราคา เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความสำเร็จ ความเจริญ ความมั่นคง เครื่องหมายอินฟินิตี้ หรือที่เราเรียกว่าอนันตภาพ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ส่วนที่สอง การร้อยเรียง ใช้รูปหัวใจสีเขียว ซึ่งสีเขียวเป็นสีเขียวแห่งการเจริญรุ่งเรืองของเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นสีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำมาร้อยเรียงกับเครื่องหมายอินฟินิตี้สีทอง เพื่อตอบตัวเองและสังคมว่า ซีพีเรามุ่งมั่นในการร้อยเรียงความดีมาตลอดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา และเราจะมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีงามเหล่านี้ตลอดไป

ซีพีร้อยเรียงความดี มีเรื่องราวดีๆ มากมาย

CP, Toyota, and CJPT Sign an MOU towards achieving Carbon Neutrality in Thailand

ซีพี โตโยต้า และ CJPT ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

เริ่มต้นดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านการเดินทาง และด้านการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคน…

ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี

ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นการพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding

“ซีพี-เมจิ” คอมพิวเตอร์ 49 เครื่อง ให้กับ 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี” ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดรับแนวทาง Thailand…

สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร เพื่อความยั่งยืน - ซีพีร้อยเรียงความดี 2565

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตอบแทนคุณแผ่นดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร

“มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท” ขับเคลื่อนแผน 65 ตอบแทนคุณแผ่นดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร ภายใต้เป้าหมาย “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี และชุมชนสิ่งแวดล้อมดี ”…

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

ซีพีเอฟ ปั้น “ยุวนวัตกร” เติมทักษะ Coding น้องๆ โครงการ “คอนเน็กซ์ อีดี”

โครงการ “คอนเน็กซ์ อีดี” CPF ปั้น “ยุวนวัตกร” เติมทักษะ Coding น้องๆ ร.ร.บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จ.นครราชสีมา สอดคล้องกับแนวคิดในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาของไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา “คอนเน็กซ์ อีดี” (CONNEXT ED)…

ซีพี ใส่ใจวัตถุดิบที่ดี ความมุ่งมั่นของซีพีด้านคุณภาพอาหาร - ซีพีร้อยเรียงความดี

CPF ผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ใส่ใจวัตถุดิบที่ดี เพื่อการผลิตอาหารคุณภาพดี

CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ใส่ใจวัตถุดิบที่ดี สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อร่วมลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา สัตว์มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ดีให้คนไทย…

ค่านิยมองค์กร 6 ประการ (SIX CORE VALUES) เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ซีพี 100 ปี

ค่านิยม 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ทุกคนยึดมั่นปฏิบัติ

ทำความเข้าใจค่านิยมองค์กร 6 ประการ (SIX CORE VALUES) เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่น และเป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันทำความดี และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม…

วัตถุดิบที่ดี และความปลอดภัยของอาหาร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตวัตถุดิบและอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสูงระดับโลก ซีพี อร่อยใส่ใจ ปลอดภัย ทุกขั้นตอน …

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชน

ซีพี มุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ก้าวสู่สังคมพึ่งตนเอง เพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น, สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน, ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนำศักยภาพขององค์กร และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร…

เรื่องราว ซีพีร้อยเรียงความดี ทั้งหมด

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF