ที่อยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
.
313 ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

ติดต่อ

โทรศัพท์: +66 2766 8000
สายด่วนผู้บริโภค: +66 2800 8000
แฟกซ์: +66 2638 2139